start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home Baltijas ziņas
 
Login Username: Password: Remember

 
ABONĒŠANA
  
JURIDISKAJĀM PERSONĀM
(59,99 Ls / 85,36 EUR gadā ieskaitot PVN)
 
 
 Pakalpojumi:
 
 Pieeja TurismaBizness.lv maksas ziņām un ziņu arhīvam
 Pieeja Profesionāļu datu bāzei
 Pieeja TurismaBizness.lv sistēmai no 1 IP adreses

 
 Abonēšanas noteikumi:
 
 1. Uz e-pasta adresi info@turismabizness.lv ir jānosūta pieteikums, norādot uzņēmuma rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas
     kods, juridiska adrese, bankas nosaukums, bankas SWIFT kods, konta numurs), paraksttiesīgo personu (vārds, uzvārds
     un ieņemamais amats) un biroja adresi, uz kuru būtu jāsūta līgums un rēķins;
 
 2. Rēķina elektroniskā versija tiek nosūtīta uz e-pasta adresi, no kuras tika saņemts pieteikums, bet līgums un rēķina oriģināls
     tiks nosūtīti pa pastu uz biroja adresi;
 
 3. Pieejas kodi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, no kuras tika saņemts pieteikums, pēc rēķina apmaksas.
 
 
FIZISKAJĀM PERSONĀM
(29,99 Ls / 42,67 EUR gadā ieskaitot PVN)
 
 
 Pakalpojumi:
 
 Pieeja TurismaBizness.lv maksas ziņām un ziņu arhīvam
 Pieeja Profesionāļu datu bāzei
 Pieeja TurismaBizness.lv sistēmai no 1 IP adreses

 
 Abonēšanas noteikumi:
 
 1. Uz e-pasta
adresi info@turismabizness.lv
ir jānosūta pieteikums, norādot vārdu, uzvārdu, mob. tālruņa numuru
     un e-pasta adresi; 
 
 2. Ir jāpārskaita abonēšanas maksa uz SIA Eiropas reģionālā tūrisma institūts rekvizītiem: Reģistrācijas Nr. 41503021132,
     Juridiskā adrese: Kazinči, LV-5671 Skaista, A/S Swedbanka; SWIFT kods: HABALV22,
     Konta Nr.: LV93HABA0001408045991
 
 3. Pieejas kodi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, no kuras tika saņemts pieteikums, pēc abonēšanas
     maksājuma saņemšanas.
 
  
STUDENTIEM
(19,99 Ls / 28,44 EUR gadā ieskaitot PVN)
 
 
 Pakalpojumi:
 
 Pieeja TurismaBizness.lv maksas ziņām
 Pieeja TurismaBizness.lv ziņu arhīvam
 Pieeja TurismaBizness.lv sistēmai no 1 IP adreses
 
 Abonēšanas noteikumi:
  
 1. Uz e-pasta adresi info@turismabizness.lv ir jānosūta pieteikums, norādot vārdu, uzvārdu, mob. tālruņa numuru,
     e-pasta adresi un studenta / ISIC kartes numuru; 
 
 2. Ir jāpārskaita abonēšanas maksa uz SIA Eiropas reģionālā tūrisma institūts rekvizītiem: Reģistrācijas
     Nr. 41503021132, Juridiskā adrese: Kazinči, LV-5671 Skaista, A/S Swedbanka; SWIFT kods: HABALV22,
     Konta Nr.: LV93HABA0001408045991
 
 3. Pieejas kodi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, no kuras tika saņemts pieteikums, pēc abonēšanas
     maksājuma saņemšanas.
 
 
Vairāk informācijas pa tālruni +371 26154261